Eszkola

Wzór na sezonowe zapotrzebowanie na energię z paliwa wzór

Wzór na sezonowe zapotrzebowanie na energię z paliwa ma postać:

\(Q=\cfrac{Q_h\cdot W_t\cdot W_d}{\eta_w\cdot \eta_p\cdot\eta_r\cdot\eta_c}\)

gdzie:

\(Q\) - sezonowe zapotrzebowanie na energię z paliwa \([\cfrac{kWh}{a}]\),

\(Q_h\) - sezonowe zapotrzebowanie na ciepło \([\cfrac{kWh}{a}]\),

\(W_t\), \(W_d\) - współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia i doby \([-]\),

\(\eta_w\) - współczynnik sprawności wytwarzania ciepła, zależny od rodzaju źródła ciepła i określany z dokumentacji technicznej zgodnie z normami lub przyjmowany wg tablic \([-]\),

\(\eta_p\) - współczynnik sprawności przesyłania ciepła, zależny od jakości izolacji i od odległości przesyłania ciepła, wyznaczony zgodnie z normami lub przyjmowany wg tablic \([-]\),

\(\eta_r\) - współczynnik sprawności regulacji systemu grzewczego \([-]\),

\(\eta_c\) - współczynnik sprawności wykorzystania ciepła, zależny od usytuowania grzejników, występowania osłon itp., przyjmowany na podstawie analizy dokumentacji technicznej lub z tablic \([-]\).

Wzór na sezonowe zapotrzebowanie na energię z paliwa - jak stosować w praktyce?

2+7 =