Eszkola

Wzór na wydajność skokową sprężarki wzór

Wzór na wydajność skokową sprężarki ma postać:

\(\dot V_{sk}=V_{sk}\cdot n\)

gdzie:

\(\dot V_{sk}\) - wydajność skokowa sprężarki \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(V_{sk}\) - objętość skokowa \([m^3]\),

\(n\) - prędkość obrotowa sprężarki \([\cfrac{1}{s}]\).Wzór na wydajność skokową sprężarki - jak stosować w praktyce?

4+7 =