Eszkola

Wzór na teoretyczną moc napędową sprężarki wzór

Wzór na teoretyczną moc napędową sprężarki ma postać:

\(P=\dot m (h_2-h_1)=\dot m\cdot l_t\)

gdzie:

\(P\) - teoretyczna moc napędowa sprężarki \([W]\),

\(\dot m\) - strumień masy \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(h_1\), \(h_2\) - entalpie właściwe \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(l_t\) - jednostkowa techniczna praca sprężania \([\cfrac{kJ}{kg}]\).Wzór na teoretyczną moc napędową sprężarki - jak stosować w praktyce?

6+1 =