Eszkola

Wzór na liczbę Sherwooda wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Liczba Sherwooda wyrażona jest wzorem:

\(Sh=\cfrac{\beta_Ad}{\delta_{Ai}}\)

gdzie:

\(Sh\) - liczba Sherwooda \([-]\),

\(\beta_A\) - współczynnik wnikania masy \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(d\) - średnica \([m]\),

\(\delta_{Ai}\) - dynamiczny współczynnik dyfuzji składnika A przez gaz obojętny \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\).Wzór na liczbę Sherwooda - jak stosować w praktyce?

3×2 =