Eszkola

Wzór na średnicę krytyczną wzór

Wzór na średnicę krytyczną ma postać:

\(d_{zkr}=\cfrac{2\lambda}{\alpha_z}\)

gdzie:

\(d_{zkr}\) - średnica krytyczna \([m]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\alpha_z\) - współczynnik wnikania ciepła odniesiony do średnicy zewnętrznej \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\).Wzór na średnicę krytyczną - jak stosować w praktyce?

5-4 =