Eszkola

Wzór na ciepło przewodzone w układzie dwuwarstwowym wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ciepło przewodzone w układzie dwuwarstwowym ma postać:

\(Q=\cfrac{F\left(t_1-t_3\right)}{\cfrac{s_1}{\lambda_1}+\cfrac{s_2}{\lambda_2}}\)

gdzie:

\(Q\) - ciepło przewodzone \([W]\),

\(F\) -  powierzchnia przekroju, przez które ciepło jest przewodzone \([m^2]\),

\(\lambda_1\), \(\lambda_2\) - współczynniki przewodzenia ciepła warstwy \(1\)-ej i \(2\)-ej \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(s_1\) - droga przewodzenia w pierwszej warstwie \([m]\),

\(s_2\) - droga przewodzenia w drugiej  warstwie \([m]\),

\(t_1\) - temperatura na granicy pierwszej warstwy z otoczeniem \([K]\),

\(t_3\) -temperatura na granicy drugiej warstwy z otoczeniem \([K]\).Wzór na ciepło przewodzone w układzie dwuwarstwowym - jak stosować w praktyce?

9-2 =