Eszkola

Wzór na ciepło odprowadzone ze stężonym roztworem z aparatu wyparnego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ciepło odprowadzone ze stężonym roztworem z aparatu wyparnego ma postać:

\(q=\left(Lc_L-Wc_W\right)t_1\)

gdzie:

\(q\) - ciepło odprowadzone ze stężonym roztworem z aparatu wyparnego \([\cfrac{J}{s}]\),

\(L\) - ilość roztworu rozcieńczonego dopływającego w jednostce czasu do wyparki \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(c_L\) - ciepło właściwe roztworu rozcieńczonego \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(c_W\) - ciepło właściwe wody \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(W\) - ilość wody odprowadzonej w jednostce czasu \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(t_1\) - temperatura wrzeniaroztworu w aqparacie wyparnym \([K]\).Wzór na ciepło odprowadzone ze stężonym roztworem z aparatu wyparnego - jak stosować w praktyce?

7-1 =