Eszkola

Wzór na pole powierzchni wymiany ciepła dla skraplaczy natryskowo-wyparnych wzór

Wzór na pole powierzchni wymiany ciepła dla skraplaczy natryskowo-wyparnych ma postać:

\(A_k=\cfrac{\dot Q_k}{f_e\sigma\Delta h_m}\)

gdzie:

\(A_k\) - pole powierzchni wymiany ciepła dla skraplaczy natryskowo-wyparnych \([m^2]\),

\(\dot Q_k\) - wydajność cieplna skraplacza \([kW]\),

\(\sigma\) - współczynnik wymiany masy między powietrzem i wodą \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(f_e\) - współczynnik rozwinięcia powierzchni wymiany ciepła wężownic z uwagi na natrysk wodny \([-]\),

\(\Delta h_m\) - średnia różnica entalpii powietrza nasyconego o temperaturze wody oraz entalpii powietrza przepływającego przez skraplacz \([\cfrac{kJ}{kg}]\).Wzór na pole powierzchni wymiany ciepła dla skraplaczy natryskowo-wyparnych - jak stosować w praktyce?

5+2 =