Eszkola

Wzór na pojemność użytkową naczynia wzbiorczego wzór

Wzór na pojemność użytkową naczynia wzbiorczego ma postać:

\(V_u=1,1V\rho_1\Delta v\)

gdzie:

\(V_u\) - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego \([dm^3]\),

\(V\) - pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotła lub wymiennika ciepła, przewodów z armaturą oraz grzejników \([m^3]\),

\(\rho_1\) - gęstość wody instalacji w temperaturze t1=10oC \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\Delta v\) - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej do średniej temperatury obliczeniowej \([\cfrac{m^3}{kg}]\).

Wzór na pojemność użytkową naczynia wzbiorczego - jak stosować w praktyce?

5×7 =