Eszkola

Wzór na pojemność użytkową naczynia wzbiorczego

Wzór na pojemność użytkową naczynia wzbiorczego ma postać:

\(V_u=1,1V\rho_1\Delta v\)

gdzie:

\(V_u\) - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego \([dm^3]\),

\(V\) - pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotła lub wymiennika ciepła, przewodów z armaturą oraz grzejników \([m^3]\),

\(\rho_1\) - gęstość wody instalacji w temperaturze t1=10oC \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\Delta v\) - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej do średniej temperatury obliczeniowej \([\cfrac{m^3}{kg}]\).