Eszkola

Wzór na minimalną pojemność użytkową naczynia wzbiorczego przeponowego wzór

Wzór na minimalną pojemność użytkową naczynia wzbiorczego przeponowego ma postać:

\(V_u=V\rho_1\Delta v\)

gdzie:

\(V_u\) - minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego \([m^3]\),

\(V\) - pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotłów lub wymienników ciepła, przewodów, grzejników \([m^3]\),

\(\rho_1\) - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1=10oC \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\Delta v\) - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej do obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu \([\cfrac{m^3}{kg}]\).

Wzór na minimalną pojemność użytkową naczynia wzbiorczego przeponowego - jak stosować w praktyce?

4+1 =