Eszkola

Wzór na pojemność zbiornika do magazynowania oleju wzór

Wzór na pojemność zbiornika do magazynowania oleju ma postać:

\(V_{zb}=0,85\cdot\dot Q_k\cdot n\)

gdzie:

\(V_{zb}\) - pojemność zbiornika do magazynowania oleju \([dm^3]\),

\(\dot Q_k\) - moc cieplna kotłowni \([kW]\),

\(n\) - liczba dni magazynowania \([-]\).Wzór na pojemność zbiornika do magazynowania oleju - jak stosować w praktyce?

6×3 =