Eszkola

Wzór Hoffingera wzór

Wzór Hoffingera ma postać:

\(B=\cfrac{y\cdot 24\cdot\dot Q\cdot Sd\cdot a\cdot 3,6}{W_u\cdot \eta_w\cdot\eta_z\left(t_i-t_{e\:obl}\right)}\)

gdzie:

\(B\) - sezonowe zapotrzebowanie paliwa \([\cfrac{t}{a}]\),

\(y\) - współczynnik zmniejszający (y=0,95 dla kotłowni eksploatowanych bez przerwy lub z osłabieniami w nocy, y=0,82 dla kotłowni eksploatowanej z przerwą do 10 h w ciągu doby, y=0,75 dla kotłowni eksploatowanej z przerwą do 16 h w ciągu doby) \([-]\),

\(\dot Q\) - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną \([W]\),

\(Sd\) - liczba stopniodni okresu ogrzewania \([\cfrac{Kd}{a}]\),

\(a\) - współczynnik zwiększający, stosowany w pierwszych sezonach ogrzewania, uwzględniający dodatkowe zużycie ciepła na suszenie budynku \([-]\),

\(\eta_w\) - łączna sprawność urządzenia centralnego ogrzewania uwzględniająca m.in. sprawność kotła i instalacji wewnętrznej ηw=0,5÷0,59 \([-]\),

\(\eta_z\) - sprawność zewnętrzna sieci w przypadku kotłowni obsługującej kilka budynków ηz=0,85÷0,95 \([-]\),

\(t_i\) - średnia temperatura wewnętrzna ogrzewanego obiektu \([^oC]\),

\(t_{e\:obl}\) - obliczeniowa temperatura zewnętrzna \([^oC]\).Wzór Hoffingera - jak stosować w praktyce?

5×2 =