Eszkola

Wzór Hougen'a i Piret'a wzór

Wzór Hougen'a i Piret'a ma postać:

\(\cfrac{\lambda_p}{\lambda_g}=\cfrac{2,74}{\varepsilon}\left(\cfrac{g_o\sqrt{F_w}}{\eta}\right)^{\frac{1}{3}}\)

gdzie:

\(\lambda_p\) - wartość pozorna wyrażająca przewodzenie oraz konwekcję \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\lambda_g\) - współczynnik przewodzenia gazu \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(g_0\) - prędkość masowa gazu, liczoną na pustą rurę \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(F_w\) - powierzchnia jednego ziarna \([m^2]\),

\(\varepsilon\) - udział objętości swobodnej do całkowitej w wypełnieniu \([\cfrac{m^3}{m^3}]\),

\(\eta\) - lepkość gazu \([Pa\cdot s]\).Wzór Hougen'a i Piret'a - jak stosować w praktyce?

1+2 =