Eszkola

Wzór na prędkość masową składnika i (dyfuzja molekularna) wzór

Wzór na prędkość masową składnika i (dyfuzja molekularna) ma postać:

\(w+{Di}=-D\cfrac{\delta\rho_i}{\delta y}\)

gdzie:

\(w_{Di}\) - prędkość masowa \(i\)-tego składnika \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(D\) - współczynnik dyfuzji \([\cfrac{m^2}{s}]\),

\(\rho_i\) - gęstość \(i\)-tego składnika \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(y\) - współrzędna \([m]\).Wzór na prędkość masową składnika i (dyfuzja molekularna) - jak stosować w praktyce?

7-4 =