Eszkola

Układ współrzędnych klasyczny i biegunowy - opis

Kartezjański układ współrzędnych to dwie prostopadłe do siebie osie liczbowe. Osie układu współrzędnych dzielą płaszczyznę na cztery ćwiartki. Położenie punktu w układzie współrzędnych określamy za pomocą współrzędnych P = (x, y), gdzie x to współrzędna odcięta, a y współrzędna rzędna.

Układ współrzędnych klasyczny i biegunowy

Biegunowy układ współrzędnych (układ polarny) to taki układ współrzędnych wyznaczony na płaszczyźnie, który jest wyznaczony przez punkt O (nazywany biegunem) oraz półprostą OS (nazywaną osia biegunową) o początku w punkcie O.

 

Układ współrzędnych klasyczny i biegunowy Wasze opinie

9+5 =