Eszkola

Wzór na molową prędkość składnika dyfuzyjnie czynnego wzór

Wzór na molową prędkość składnika dyfuzyjnie czynnego ma postać:

\(w_A=\cfrac{W_A}{A}\)

gdzie:

\(w_A\) -  molowa prędkość składnika dyfuzyjnie czynnego \([\cfrac{kmol}{m^2\cdot s}]\),

\(W_A\) - masowe natężenie przepływu składnika dyfuzyjnie czynnego \([\cfrac{kmol}{s}]\),

\(A\) - powierzchnia, przez którą następuje dyfuzyjny ruch masy, prostopadła do kierunku ruchu składnika dyfuzyjnie czynnego \([m^2]\).Wzór na molową prędkość składnika dyfuzyjnie czynnego - jak stosować w praktyce?

8+1 =