Eszkola

Wzór na powierzchnię przegrody fluidyzacyjnej wzór

Powierzchnię przegrody fluidyzacyjnej można obliczyć ze wzoru:

\(S_dH=\cfrac{W\tau(H)}{\rho_{śr}}\)

gdzie:

\(S_d\) = powierzchnia przegrody fluidyzacyjnej \([m^2]\),

\(H\) - wysokość złoża \([m]\),

\(W\) - wydajność aparatu \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\tau(H)\) - czas suszenia przy wysokości złoża równej \(H\) \([s]\),

\(\rho_{śr}\) - średnia gęstość złoża w suszarce \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na powierzchnię przegrody fluidyzacyjnej - jak stosować w praktyce?

5-4 =