Eszkola

Wzór na właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej wzór

Wzór na właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej ma postać:

\(q=\alpha(t_p-t_w)=w_Ar\)

gdzie:

\(q\) - właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej \([\cfrac{kJ}{m^2\cdot s}]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła od pary przegrzanej do materiału \([\cfrac{kJ}{m^2\cdot s\cdot K}]\),

\(t_p\) - temperatura pary przegrzanej \([K]\),

\(t_w\) - temperatura powierzchni materiału (dla pracy pod ciśnieniem atmosferycznym można przyjąć tw=373,15K) \([K]\),

\(w_A\) - prędkość masowa odparowania wilgoci \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(r\) - ciepło kondensacji pary \([\cfrac{kJ}{kg}]\).Wzór na właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej - jak stosować w praktyce?

8+7 =

Oprócz - wzór na właściwe zużycie ciepła dla pierwszego okresu suszenia za pomocą pary przegrzanej może Ci się przydać