Eszkola

Wzór na współczynnik wnikania ciepła dla wrzenia różnych roztworów w szerokim zakresie wzór

Wzór na współczynnik wnikania ciepła dla wrzenia różnych roztworów w szerokim zakresie ma postać:

\(\alpha_r=\alpha_w\cfrac{\rho'}{\rho_w'}\left(\cfrac{\cfrac{\lambda}{\lambda_w}\cdot \cfrac{c}{c_w}}{\cfrac{\sigma}{\sigma_w}\cdot \cfrac{r}{w_r}}\right)\left(\cfrac{\rho'\eta}{\rho_w'\eta_w}\right)^{-0,25}\)

gdzie:

\(\alpha_r\) - współczynnik wnikania ciepła od ściany do wrzącego roztworu przy tym samym obciążeniu cieplnym i ciśnieniu \([\cfrac{W}{m^2\cdot K\cdot h}]\),

\(\alpha_w\) - współczynnik wnikania ciepła od ściany do wrzącej wody \([\cfrac{W}{m^2\cdot K\cdot h}]\),

\(\rho'\) - gęstość wrzącego roztworu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_w'\) - gęstość oparów wody  \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\lambda\) - współczynnik przenikania ciepła wrzącego roztworu \([\cfrac{W}{m\cdot K\cdot h}]\),

\(\lambda_w\) - współczynnik przenikania ciepła wody \([\cfrac{W}{m\cdot K\cdot h}]\),

\(\sigma\) - napięcie powierzchniowe roztworu \([\cfrac{kg}{m}]\),

\(\sigma_w\) - napięcie powierzchniowe wody \([\cfrac{kg}{m}]\),

\(r\) - ciepło parowania roztworu \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(r_w\) - ciepło parowania wody \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(c\) - ciepło właściwe roztworu \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(c_w\) - ciepło właściwe wody \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(\eta\) - lepkość roztworu \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_w\) - lepkość wody \([Pa\cdot s]\).Wzór na współczynnik wnikania ciepła dla wrzenia różnych roztworów w szerokim zakresie - jak stosować w praktyce?

3×7 =