Eszkola

Wzór na porowatość

Wzór na porowatość ma postać:

\(\varepsilon=\cfrac{V_p}{V}\)

gdzie:

\(\varepsilon\) - porowatość \([-]\),

\(V_p\) - sumaryczna objętość przestrzeni pustych \([m^3]\),

\(V\) - całkowita objętość ciała \([m^3]\).