Eszkola

Wzór na smukłość zastępczą wzór

Wzór na smukłość zastępczą ma postać:

\(\lambda_m=\sqrt{\lambda^2+\cfrac{m}{2}\lambda_v^2}\)

gdzie:

\(\lambda_m\) - smukłość zastępcza \([-]\),

\(\lambda\) - smukłość ustalona \([-]\),

\(m\) - liczba gałęzi w płaszczyżnie przewiązek lub skratowania, równoległej do kierunku wyboczenia (m=0 przy wyboczeniu względem osi x, m=2 przy wyboczeniu względem osi y elementów dwugałęziowych) \([-]\),

\(\lambda_v\) - smukłość postaciowa (pojedynczej gałęzi ) \([-]\).Wzór na smukłość zastępczą - jak stosować w praktyce?

6+4 =