Eszkola

Wzór na strumień objętości powietrza infiltrującego przez przegrodę nieszczelną wzór

Wzór na strumień objętości powietrza infiltrującego przez przegrodę nieszczelną ma postać:

\(\dot V_i=\sum\left(a_L\cdot L\right)\cdot\Delta p^{\frac{2}{3}}\)

gdzie:

\(\dot V_i\) - strumień objętości powietrza infiltrującego przez przegrodę nieszczelną \([\cfrac{m^3}{h}]\),

\(a_L\) - współczynnik infiltracji powietrza \([\cfrac{m^3}{m\cdot h\cdot daPa^{\frac{2}{3}}}]\),

\(L\) - długość szczeliny o współczynniku infiltracji \(a_L\) \([m]\),

\(\Delta p\) - różnica ciśnień po obu stronach przegrody \([daPa]\).Wzór na strumień objętości powietrza infiltrującego przez przegrodę nieszczelną - jak stosować w praktyce?

2+9 =

Oprócz - wzór na strumień objętości powietrza infiltrującego przez przegrodę nieszczelną może Ci się przydać