Eszkola

Wzór na obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulującej wzór

Wzór na obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulującej ma postać:

\(q_{vc}=\cfrac{V_p\cdot u}{3,6}\)

gdzie:

\(q_{vc}\) - obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulującej \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(V_p\) - objętość wody w przewodach instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnych \([m^3]\),

\(u\) - krotność wymiany w układzie wody ciepłej w warunkach obliczeniowych \([-]\).Wzór na obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulującej - jak stosować w praktyce?

9-2 =