Eszkola

Wzór na jednostkową stratę temperatury w instalacji wody ciepłej

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na jednostkową stratę temperatury w instalacji wody ciepłej ma postać:

\(\Delta t_j=\cfrac{\Delta t}{L}\)

gdzie:

\(\Delta t_j\) - jednostkowa strata temperatury w instalacji wody ciepłej \([\cfrac{K}{m}]\),

\(\Delta t\) - różnica temperatur pomiędzy urządzeniem do przygotowania ciepłej wody a najdalej położonym punktem instalacji \([K]\),

\(L\) - sumaryczna długość przewodów od urządzenia do przygotowania ciepłej wody, aż do najdalej położonego punktu instalacji \([m]\).