Eszkola

Wzór na spadek ciśnienia na zaworze zlokalizowanym w dolnej części każdego pionu cyrkulacyjnego wzór

Wzór na spadek ciśnienia na zaworze zlokalizowanym w dolnej części każdego pionu cyrkulacyjnego ma postać:

\(\Delta p_{Ri}=\left(\cfrac{q_{oi}}{k_v}\right)^2\)

gdzie:

\(\Delta p_{Ri}\) - wymagany spadek ciśnienia na zaworze na \(i\)-tym pionie cyrkulacyjnym \([bar]\),

\(q_{oi}\) - strumień przepływu obliczenia cyrkulacyjnego dla danego pionu, na którym jest zainstalowany zawór \([\cfrac{m^3}{h}]\),

\(k_v\) - współczynnik przepływu zaworu, zależny od przyjętej temperatury wody cyrkulacyjnej w punkcie montażu zaworu \([\cfrac{m^3}{h}]\).Wzór na spadek ciśnienia na zaworze zlokalizowanym w dolnej części każdego pionu cyrkulacyjnego - jak stosować w praktyce?

6-2 =

Oprócz - wzór na spadek ciśnienia na zaworze zlokalizowanym w dolnej części każdego pionu cyrkulacyjnego może Ci się przydać