Eszkola

Wzór na natężenie przepływu ciepła wzór

Wzór na natężenie przepływu ciepła ma postać:

\(q=\cfrac{\lambda}{d}A\Delta t\)

gdzie:

\(q\) - natężenie przepływu ciepła \([\cfrac{J}{s}]\),

\(d\) - grubość ścianki \([m]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{J}{m\cdot s\cdot K}]\),

\(A\) - powierzchnia \([m^2]\),

\(\Delta t\) - różnica temperatur \([K]\).Wzór na natężenie przepływu ciepła - jak stosować w praktyce?

5-3 =