Eszkola

Wzór na natężenie przepływu gazu wzór

Wzór na natężenie przepływu gazu. Stosuje się go w przypadku odparowania roztworów o dużej zawartości wody za pomocą gorącego powietrza.

\(V^*\approx bG_w\)

gdzie:

\(V^*\) - natężenie przepływu gazu \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(b\) - współczynnik przyjmujący wartości 18,7÷26,2,

\(G_w\) - woda do odparowania przy temperaturze powietrza wlotowego ≈ 400oC a powietrza wylotowego ≈ 120oC \([\cfrac{kg}{s}]\).Wzór na natężenie przepływu gazu - jak stosować w praktyce?

2×6 =