Eszkola

Wzór na masę płynu odparowanego w ciągu 1h ze swobodnej powierzchni wzór

Wzór na masę płynu odparowanego w ciągu 1h ze swobodnej powierzchni ma postać:

\(\dot m_g=M\cdot p\cdot A\left(0,000352+0,000786v\right)\)

gdzie:

\(\dot m_g\) - masa płynu odparowanego w ciągu 1h ze swobodnej powierzchni \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(M\) - masa cząsteczkowa parującej cieczy \([u]\),

\(p\) - prężność par cieczy nasycających powietrze przy danej temperaturze cieczy \([Pa]\),

\(A\) - powierzchnia parowania \([m^2]\),

\(v\) - prędkość przepływu powietrza nad źródłem parowania (v=0,2÷0,3 - jeśli powietrze jest w bezruchu, v=0,5 - jeśli powietrze znajduje się w ruchu wymuszonym) \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór na masę płynu odparowanego w ciągu 1h ze swobodnej powierzchni - jak stosować w praktyce?

5-4 =