Eszkola

Wzór na ilość rozpuszczalnika jaką trzeba odparować w wyparce wielodziałowej wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ilość rozpuszczalnika jaką trzeba odparować w wyparce wielodziałowej ma postać:

\(W=L\left(1-\cfrac{b_o}{b_n}\right)\)

gdzie:

\(W\) - ilość rozpuszczalnika jaką trzeba odparować w wyparce wielodziałowej \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(L\) - ilość roztworu rozcieńczonego dopływającego w jednostce czasu do wyparki \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(b_o\) - stężenie początkowe \([\% mas]\),

\(b_n\) - stężenie końcowe po \(n\) działach wyparki \([\% mas]\).Wzór na ilość rozpuszczalnika jaką trzeba odparować w wyparce wielodziałowej - jak stosować w praktyce?

7-3 =