Eszkola

Wzór na stężenie końcowe roztworu w wyparce jednodziałowej wzór

Wzór na stężenie końcowe roztworu w wyparce jednodziałowej ma postać:

\(b_1=\cfrac{Lb_o}{L-W}\)

gdzie:

\(b_1\) - stężenie końcowe roztworu w wyparce jednodziałowej \([\% mas]\),

\(b_o\) - stężenie początkowe roztworu \([\% mas]\),

\(L\) - ilość roztworu rozcieńczonego dopływającego w jednostce czasu do wyparki \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(W\) - ilość wody odparowanej w jednostce czasu \([\cfrac{kg}{s}]\).Wzór na stężenie końcowe roztworu w wyparce jednodziałowej - jak stosować w praktyce?

8-3 =