Eszkola

Wzór na długość rury w wyparce z wymuszonym obiegiem wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na długość rury w wyparce z wymuszonym obiegiem ma postać:

\(L=\cfrac{dw\rho c \left(t_2-t_1\right)}{4k\Delta t}\)

gdzie

\(L\) - długość rury w wyparce z wymuszonym obiegiem \([m]\),

\(d\) - średnica rury \([m]\),

\(w\) - prędkość przepływu roztworu \([\cfrac{m}{h}]\),

\(\rho\) - gęstość roztworu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(c\) - ciepło właściwe roztworu \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(t_2\),\(t_1\) - temperatury roztworu na wl;ocie i wylocie rury \([K]\),

\(k\) - współczynnik przenikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\Delta t\) - różnica temperatur pomiędzy parą grzejną a roztworem \([K]\).Wzór na długość rury w wyparce z wymuszonym obiegiem - jak stosować w praktyce?

5+5 =