Eszkola

Wzór na prawdopodobne statyczne straty ciśnienia wzór

Wzór na prawdopodobne statyczne straty ciśnienia  ma postać:

\(\Delta p_{st}=\alpha\cdot g\cdot \rho\cdot \sum\limits_{i=1}^{n}\left(h-d\right)\)

gdzie:

\(\Delta p_{st}\) - prawdopodobne statyczne straty ciśnienia  \([Pa]\),

\(\alpha\) - współczynnik prawdopodobieństwa \([-]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(\rho\) - gęstość ścieków \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(h\) - wysokość wzniesienia \([m]\),

\(d\) - średnica wewnętrzna przewodu \([m]\),

\(n\) - liczba wzniesień rurociągu \([-]\).Wzór na prawdopodobne statyczne straty ciśnienia - jak stosować w praktyce?

8-2 =