Eszkola

Wzór na średnicę wewnętrzną króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa wzór

Wzór na średnicę wewnętrzną króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa ma postać:

\(d_o=30\sqrt{\cfrac{G}{\alpha_c\sqrt{p_1\cdot \rho}}}\)

gdzie:

\(d_o\) - średnica wewnętrzna króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa \([mm]\),

\(G\) - masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\alpha_c\) - dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu \([-]\),

\(p_1\) - ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego \([MPa]\),

\(\rho\) - gęstość wody sieciowej o temperaturze obliczeniowej \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na średnicę wewnętrzną króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa - jak stosować w praktyce?

1×6 =