Eszkola

Wzór na średnicę króćca doprowadzającego parę do skraplacza wzór

Wzór na średnicę króćca doprowadzającego parę do skraplacza ma postać:

\(D_k=0,0188\sqrt{\cfrac{G_pv_p}{w_{pk}}}\)

gdzie:

\(D_k\) - średnica króćca \([m]\),

\(G_p\) - ilość pary \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(v_p\) - objętość właściwa pary \([\cfrac{m^3}{kg}]\),

\(w_{pk}\) - prędkość przepływu pary w króćcu (50-60) \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór na średnicę króćca doprowadzającego parę do skraplacza - jak stosować w praktyce?

8+3 =