Eszkola

Wzór na warunek szczelności połączenia wzór

Wzór na warunek szczelności połączenia ma postać:

\(\cfrac{PE_rF_r}{\left(F_pE_p+F_rE_r\right)\pi dn}+\cfrac{a_rt_r-a_pt_p}{\cfrac{\pi dn}{F_rE_r}+\cfrac{\pi dn}{F_pE_p}}\leq q_{dop}\)

gdzie:

\(a_r\), \(a_p\) - współczynnik rozszerzalności cieplnej rury i ściany komory \([\cfrac{1}{K}]\),

\(E_r\),\(E_p\) - moduły sprężystości dla materiału rury i ściany komory \([Pa]\),

\(F_r\), \(F_p\) - powierzchnia przekroju tworzywa rury i ściany komory \([m^2]\),

\(n\) - liczba rurek zamocowana w dnie sitowym \([-]\),

\(P\) - siła wyrywająca rurki z dna sitowego \([N]\),

\(d\) - średnica zewnętrzna rurki \([m]\),

\(t_r\),\(t_p\) - temperatura ściany rurki i komory \([K]\),

\(q_{dop}\) - dopuszczalna siła przypadająca na 1 m połączenia \([\cfrac{N}{m}]\).Wzór na warunek szczelności połączenia - jak stosować w praktyce?

3+7 =