Eszkola

Wzór na całkowity wydatek gazów wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na całkowity wydatek gazów ma postać:

\(G_g=G_pa_pG_ra_r+\left(Wa_w+a_s\right)G_s\)

gdzie:

\(G_g\) - całkowity wydatek gazów \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(G_p\) - wydatek pary świeżej \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(G_r\) - wydatek roztworu \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(G_s\) - ilość pary, jaką należy skroplić  \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(W\) - stosunek wyrażający ilość kg wody chłodzącej potrzebnej do skroplenia 1 kg pary \([\cfrac{kg}{kg}]\),

\(a_p\),\(a_r\),\(a_w\),\(a_s\) - odpowiednio masy gazu wprowadzonego z parą świeżą, roztworem, wodą chłodzącą i przez nieszczelności \([ppm]\).

Wzór na całkowity wydatek gazów - jak stosować w praktyce?

1+6 =