Eszkola

Wzór na współczynnik wykorzystania energii cieplnej wzór

Wzór na współczynnik wykorzystania energii cieplnej ma postać:

\(k=\cfrac{W_s\left(X_1-X_2\right)\cdot r}{W_Gc_G\left(t_1-t_o\right)}\)

gdzie:

\(k\) - współczynnik wykorzystania energii cieplnej \([\cfrac{kJ}{kJ}]\),

\(W_s\) - natężenie przepływu masy ciała stałego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(W_G\) - natężenie przepływu masy czynnika suszącego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(X_1\) - początkowa zawartość wilgoci \([-]\),

\(X_2\) - końcowa zawartość wilgoci \([-]\),

\(r\) - ciepło parowania \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(c_G\) - ciepło właściwe czynnika suszącego \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(t_1\) - temperatura końcowa \([K]\),

\(t_o\) - temperatura początkowa \([K]\).Wzór na współczynnik wykorzystania energii cieplnej - jak stosować w praktyce?

5-3 =