Eszkola

Wzór na jednostkowe natężenie odparowania wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na jednostkowe natężenie odparowania ma postać:

\(w_v=\cfrac{W_s(X_1-X_2)}{V}\)

gdzie:

\(w_v\) - jednostkowe natężenie odparowania \([\cfrac{kg}{m^3\cdot s}]\),

\(W_s\) - natężenie przepływu masy ciała stałego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(X_1\) - początkowa zawartość wilgoci \([-]\),

\(X_2\) - końcowa zawartość wilgoci \([-]\),

\(V\) - objętość aparatu \([m^3]\).Wzór na jednostkowe natężenie odparowania - jak stosować w praktyce?

7-2 =