Eszkola

Wzór na przekrój poprzeczny rury suszarniczej wzór

Wzór na przekrój poprzeczny rury suszarniczej ma postać:

\(A=\cfrac{W_{G1}}{u_1\rho_{G1}}\)

gdzie:

\(A\) - przekrój poprzeczny rury suszarniczej \([m^2]\),

\(W_{G1}\) - natężenie przepływu czynnika suszącego w warunkach na wlocie do suszarki \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(u_1\) - prędkość przepływu czynnika suszącego \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\rho_{G1}\) - gęstość czynnika suszącego \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na przekrój poprzeczny rury suszarniczej - jak stosować w praktyce?

8-3 =