Eszkola

Wzór na wysokość rury suszarniczej

Wzór na wysokość rury suszarniczej ma postać:

\(L=u_m\tau\)

gdzie:

\(L\) - wysokość rury suszarniczej \([m]\),

\(u_m\) - średnia prędkość przepływu cżąstek \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\tau\) - czas suszenia \([s]\).