Eszkola

Wzór na sprawność energetyczną suszarki wzór

Wzór na sprawność energetyczną suszarki ma postać:

\(\eta_s=\cfrac{r(Y_2-Y_1)}{\eta_pm_{p.wl}Q_p}\)

gdzie:

\(\eta_s\) - sprawność energetyczna suszarki \([-]\),

\(r\) - ciepło parowania materiału \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(Y_1\) - wilgotność bezwzględna powietrza dopływającego z zewnątrz do suszarki \([-]\),

\(Y_2\) - wilgotność bezwzględna powietrza odlotowego \([-]\),

\(\eta_p\) - sprawność paleniska \([-]\),

\(m_{p.wl}\) - właściwe zużycie paliwa na 1 kg suchego powietrza \([-]\),

\(Q_p\) - wartość opałowa paliwa \([\cfrac{kJ}{kg}]\).Wzór na sprawność energetyczną suszarki - jak stosować w praktyce?

7-1 =