Eszkola

Wzór na sprawność chwilową kolektora wzór

Wzór na sprawność chwilową kolektora ma postać:

\(\eta=\cfrac{\dot m\cdot c_p\cdot\left(t_2-t_1\right)}{I_c\cdot A_k}\)

gdzie:

\(\eta\) - sprawność chwilowa kolektora \([-]\),

\(\dot m\) - strumień masy czynnika roboczego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(c_p\) - ciepło właściwe \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(t_1\) - temperatura na wlocie do kolektora \([^oC]\),

\(t_2\) - temperatura na wylocie z kolektora \([^oC]\),

\(I_c\) - natężenie całkowite promieniowania słonecznego \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(A_k\) - powierzchnia kolektora \([m^2]\).

Wzór na sprawność chwilową kolektora - jak stosować w praktyce?

9-3 =