Eszkola

Wzór na pole powierzchni kolektora słonecznego

Wzór na pole powierzchni kolektora słonecznego ma postać:

\(A=\cfrac{E_{kol}}{S(d)}\)

gdzie:

\(A\) - pole powierzchni kolektora słonecznego [\(m^2]\),

\(E_{kol}\) - dobowe zapotrzebowanie na energię cieplną \([\cfrac{kWh}{d}]\),

\(S(d)\) - suma dziennego całkowitego promieniowania słonecznego \([\cfrac{kWh}{m^2\cdot d}]\).