Eszkola

Wzór na wymaganą liczbę kolektorów na podgrzanie wody w basenie wzór

Wzór na wymaganą liczbę kolektorów na podgrzanie wody w basenie ma postać:

\(L=\cfrac{A_k\cdot A_b}{A_{efk}}\)

gdzie:

\(L\) - wymagana liczba kolektorów na podgrzanie wody w basenie \([szt.]\),

\(A_k\) - wymagana powierzchnia kolektora na powierzchnię basenu podawana przez producenta \([\cfrac{m^2}{m^2}]\),

\(A_b\) - powierzchnia basenu \([m^2]\),

\(A_{efk}\) - powierzchnia efektywna kolektora podana przez producenta \([m^2]\).Wzór na wymaganą liczbę kolektorów na podgrzanie wody w basenie - jak stosować w praktyce?

6-4 =