Eszkola

Wzór na zyski ciepła pochodzące od ciepłej wody użytkowej wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na zyski ciepła pochodzące od ciepłej wody użytkowej ma postać:

\(Q_{cw}(m)=0,024\cdot \left(\dot\phi_{cw}+\phi_{cw}\cdot N\right)\cdot Ld(m)\)

gdzie:

\(Q_{cw}(m)\) - zyski ciepła pochodzące od ciepłej wody użytkowej w m-tym miesiącu \([\cfrac{kW\cdot h}{miesiąc}]\),

\(\dot\phi_{cw}\) - uśredniony strumień cieplny od ciepłej wody użytkowej, odniesiony do jednego mieszkańca \([W]\),

\(\phi_{cw}\) - uśredniony strumień cieplny od ciepłej wody użytkowej, odniesiony do jednego mieszkańca \([W]\),

\(Ld(m)\) - liczba dni w miesiącu m-tym \([-]\),

\(N\) - liczba osób w danym mieszkaniu \([-]\).Wzór na zyski ciepła pochodzące od ciepłej wody użytkowej - jak stosować w praktyce?

3×2 =