Eszkola

Wzór na zyski ciepła przenikające przez przegrodę budowlaną wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na zyski ciepła przenikające przez przegrodę budowlaną ma postać:

\(\dot Q_B=\cfrac{24}{\tau_c}\sum\limits_{i=1}^nA_ik_i\Delta T_i\)

gdzie:

\(\dot Q_B\) - zyski ciepła przenikające przez przegrodę budowlaną \([W]\),

\(\tau_c\) - czas pracy urządzenia chłodniczego \([h]\),

\(A_i\) - pole powierzchni \(i\)-tej przegrody budowlanej \([m^2]\),

\(k_i\) - współczynnik przenikania ciepła dla \(i\)-tej przegrody budowlanej \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\Delta T_i\) - różnica temperatur po obu stronach \(i\)-tej przegrody \([K]\).Wzór na zyski ciepła przenikające przez przegrodę budowlaną - jak stosować w praktyce?

6×6 =