Eszkola

Wzory na zyski ciepła w procesie chłodzenia wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzory na zyski ciepła w procesie chłodzenia mają postać:

\(\dot Q_c=\cfrac{m_tc_t\left(t_i-t_f\right)}{3,6\tau_c}\)

lub

\(\dot Q_c=\cfrac{m_t\left(h_i-h_f\right)}{3,6\tau_c}\)

gdzie:

\(\dot Q_c\) - zyski ciepła w procesie chłodzenia \([W]\),

\(m_t\) - masa chłodzonego towaru \([kg]\),

\(c_t\) - ciepło właściwe towaru w stanie świeżym \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(t_i\) - początkowa temperatura towaru \([^oC]\),

\(t_f\) - końcowa temperatura towaru \([^oC]\),

\(\tau_c\) - czas chłodzenia \([h]\),

\(h_i\) - entalpia właściwa produktów w stanie świeżym \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(h_f\) - entalpia właściwa produktów w stanie końcowym \([\cfrac{kJ}{kg}]\).Wzory na zyski ciepła w procesie chłodzenia - jak stosować w praktyce?

2×2 =