Eszkola

Wzór na entalpię właściwą powietrza nasyconego o temperaturze termometru mokrego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na entalpię właściwą powietrza nasyconego o temperaturze termometru mokrego ma postać:

\(h_{ws}=c_{pws}t_{ws}+h_{fg0}X_{ws}\)

gdzie:

\(h_{ws}\) - entalpia właściwa powietrza nasyconego o temperaturze termometru mokrego \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(c_{pws}\) - ciepło właściwe powietrza wilgotnego nasyconego \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(t_{ws}\) - temperatura powietrza wilgotnego nasyconego \([K]\),

\(h_{fg0}\) - entalpia właściwa parowania wody w temperaturze 0oC \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(X_{ws}\) - zawartość wilgoci w powietrzu nasyconym \([-]\).Wzór na entalpię właściwą powietrza nasyconego o temperaturze termometru mokrego - jak stosować w praktyce?

2×6 =

Oprócz - wzór na entalpię właściwą powietrza nasyconego o temperaturze termometru mokrego może Ci się przydać