Eszkola

Wzór na krytyczną długość cylindra poddanego ciśnieniu zewnętrznemu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na krytyczną długość cylindra poddanego ciśnieniu zewnętrznemu ma postać:

\(L_{kr}=1,77\cdot D\sqrt{\cfrac{D}{s}}\)

gdzie:

\(L_{kr}\) - długość krytyczna cylindra \([m]\),

\(D\) - średnica zewnętrzna cylindra \([m]\),

\(s\) - grubość ściany \([m]\).

Wzór na krytyczną długość cylindra poddanego ciśnieniu zewnętrznemu - jak stosować w praktyce?

7×4 =