Eszkola

Wzór na naddatek na korozję wzór

Wzór na naddatek na korozję ma postać:

\(C=v\cdot \tau\)

gdzie:

\(C\) - naddatek na korozję \([m]\),

\(v\) - prędkość korozji \([\cfrac{m}{rok}]\),

\(\tau\) - czas pracy aparatu (10-12 lat) \([rok]\).
Wzór na naddatek na korozję - jak stosować w praktyce?

5+9 =